RSS

ADÇ/ALC Semineri (23 Kasım 2007)

21 Kasım 2007 Çarşamba

ADÇ'nin bu haftaki toplantısında ODTÜ'den Cem Bozşahin, Biçimbilimde Esnekliğin Sınırları başlığını taşıyan bir sunu yapacak. Tüm ilgilenenleri bekliyoruz...Konuşma Özeti:

23 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Öğrenme Merkezi, Çalıştay Salonu (Kütüphane Binası, Giriş kat)Biçimbilimde Esnekliğin Sınırları

Cem Bozşahin (ODTÜ)


Türkçe'de biçimbirimlerin, sözdizimsel öbekler gibi sıra serbestisi göstermediğini biliyoruz. Sözcük yapılarında görülen esneklik daha çok sözdizimsel kurulumlarla etkileşimlerinde (ör. eşgüdüm ve ortaçlama gibi: 'ev ve binalardaki', 'evdeki hediye') ve alan-kapsam sorunu olarak yapım eklerinde görülebilmektedir (ör. 'en uzun yeşil kollu gömlek'). Bir diğer esneklik de yapım eki almış adılların artgönderim özelliklerindedir.

Konuşma, çeşitli örnekler üzerinden giderek Türkçe'de bu çeşit esnekliklerin sınırları hakkında tartışma açmayı amaçlamaktadır.Hiç yorum yok: