RSS

ADÇ/ALC Semineri (30 Kasım 2007)

26 Kasım 2007 Pazartesi

Bu hafta Nalan Büyükkantarcıoğlu'nun Türkiye'de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler başlıklı konuşmasıyla ADÇ'de kendi içimize dönüp dilbilim eğitiminin sorunlarını tartışacağız. Bu nedenle, öğrenci arkadaşlarımızın katılımının daha yüksek olmasını umuyoruz...

Toplantıda görüşmek üzere...Konuşma Özeti:

30 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Öğrenme Merkezi, Çalıştay Salonu (Kütüphane Binası, Giriş kat)
Türkiye'de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler

Nalan Büyükkantarcıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)


Ulusal konferans, sempozyum, vb. etkinliklerde dilbilimsel çalışmaların sözlü paylaşımı gerçekleşmekte ise de, Türk dilbilimcileri ve dilbilim öğrencileri açısından alan eğitimine yönelik ülkemizde gözlenen sorunlar ya da hangi konuların alan-içi sorun oluşturduğuna ilişkin görüşler ayrıntılı olarak tartışılmamıştır. Dilbilim eğitiminin yanı sıra, dil çalışmaları ile ilgili diğer pek çok sorunun da ülkemizde dilbilim alanının verimi, gelişmesi, tanınması ve katkıları açısından ele alınması yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda, dilbilimcilerin buluştuğu Ankara Dilbilim Çevresi gibi bir oluşumun ülkemizde dilbilimin ileriye yönelik genel stratejik hedeflerini belirlemede ve bu hedefleri gerçekleştirmede rol oynaması düşünülebilir. Konuşmanın amacı, yukarıda belirtilenler doğrultusunda gözlemlerimi ve düşündüklerimi dile getirmek; katılımcıların görüşleri ve önerileri ile katkıda bulunacakları bir tartışma ortamı sağlamaktır.ADÇ/ALC Semineri (23 Kasım 2007)

21 Kasım 2007 Çarşamba

ADÇ'nin bu haftaki toplantısında ODTÜ'den Cem Bozşahin, Biçimbilimde Esnekliğin Sınırları başlığını taşıyan bir sunu yapacak. Tüm ilgilenenleri bekliyoruz...Konuşma Özeti:

23 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Öğrenme Merkezi, Çalıştay Salonu (Kütüphane Binası, Giriş kat)Biçimbilimde Esnekliğin Sınırları

Cem Bozşahin (ODTÜ)


Türkçe'de biçimbirimlerin, sözdizimsel öbekler gibi sıra serbestisi göstermediğini biliyoruz. Sözcük yapılarında görülen esneklik daha çok sözdizimsel kurulumlarla etkileşimlerinde (ör. eşgüdüm ve ortaçlama gibi: 'ev ve binalardaki', 'evdeki hediye') ve alan-kapsam sorunu olarak yapım eklerinde görülebilmektedir (ör. 'en uzun yeşil kollu gömlek'). Bir diğer esneklik de yapım eki almış adılların artgönderim özelliklerindedir.

Konuşma, çeşitli örnekler üzerinden giderek Türkçe'de bu çeşit esnekliklerin sınırları hakkında tartışma açmayı amaçlamaktadır.ADÇ Seminerleri - Yeni Program

16 Kasım 2007 Cuma

Bu dönemki ADÇ konuşmalarının devamını içeren programı aşagıda bulabilirsiniz.
Toplantılarda görüşmek dileğiyle...


_________________________________________________
ADÇ Programı (2007 Güz)

(23 Kasım 2007) Cem Bozşahin (ODTÜ)
Biçimbilimsel Esnekliğin Sınırları

(30 Kasım 2007) Nalan Büyükkantarcıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Türkiye'de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler

(7 Aralık 2007) Leyla Uzun (Ankara Üniversitesi)
Bilimsel Metinlerde Savlama Yapısı: Neden/Etki Örüntülemelerinin Üstsöylemsel Sunumları

(14 Aralık 2007) Aysun Kunduracı (Ankara Üniversitesi)
Kontrol, Durum ve Uyum

(11 Ocak 2008) Engin Uzun (Ankara Üniversitesi)
Sıklık ve Biçimbilimsel Yapı

_________________________________________________ADÇ/ALC Semineri (16 Kasım 2007)

13 Kasım 2007 Salı

ADÇ'nin bu haftaki toplantısında Ankara Üniversitesi'nden Dilek Fidan, Ezgide Duygudurum Görünümleri başlığını taşıyan bir sunu yapacak. Tüm ilgilenenleri bekliyoruz...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.

Konuşma Özeti:

16 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Ezgide Duygudurum Görünümleri

Dilek Fidan (Ankara Üniversitesi)


Sözel iletişimde, söylem katılımcılarının duygudurumlarının konuşucu tarafından sezdirilmesi ya da dinleyici tarafından çıkarımlanması, sözdizimsel düzenlemelerle birlikte mutlu ol-, kızgın ol-, endişeli ol- gibi eylemlerin kullanılmasıyla gerçekleşebilirken; bu tür kullanımlar olmaksızın -ya da bu kullanımlara ek olarak- söz konusu duygudurumlar, ezginin dört temel bileşeninden biri olan ses rengi sayesinde sezdirilebilmektedir.

Bu konuşmada, ezgi-duygudurum ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalarda izlenen yöntem ve teknikler, incelenen akustik örüntüler ve söz konusu çalışmaların alanyazına katkıları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgilendirmenin ardından depresyon ve anksiyete düzeylerinin düşük ve yüksek olduğu dönemlerde, AÖB (âdet öncesi belirtiler/ PMS: premenstrual syndrom) tanısı alan kadınlardan ve kontrol grubunu oluşturan kadın deneklerden ses kayıtlarının alınmasıyla oluşturulan veri tabanı tanıtılacak ve bu veri tabanındaki akustik incelemeler sonucunda, perde yüksekliği (pitch), şiddet (intensity) örüntüleri ve spektrum görüntülerinden elde edilen veriler hakkında bilgi verilecektir.ADÇ/ALC Semineri (9 Kasım 2007)

5 Kasım 2007 Pazartesi

Ankara Dilbilim Çevresi'nin bu haftaki konuşmacısı Anadolu Üniversitesi'nden Zeynep Erk Emeksiz. Deontic Modality and Indeterminacy in Turkish başlığını taşıyan konuşma İngilizce olarak yapılacak (tüm dinleyicilerin Türkçe konuşuru olması durumunda konuşma Türkçe olacaktır).

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

9 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Deontic Modality and Indeterminacy in Turkish

Zeynep Erk Emeksiz (Anadolu Üniversitesi)


The cross linguistic findings on the forms of modality reveal that epistemic and deontic modalities are very often encoded by the same forms (Bybee, 1994; Palmer, 1986) as in the case of Turkish illustrated in (1) and (2).

1. Emrah gitmiş ol-malı. EPISTEMIC
(Emrah must have gone)

2. Bu işi bitir-meli-sin. DEONTİC
(You must finish this work)

Depending on the context, the modality marker –mAlI in (1) marks a strong ‘judgement’ of the speaker for the subject while it imposes an act in (2). However, it is not possible to claim that –mAlI has the same indeterminacy in (3) and (4):

3. Paket akşama kadar eline geç-meli.
4. Emrah hasta ol-malı.

(3) entails ‘paket eline geçmek zorunda’ but not ‘paket büyük bir olasılıkla eline geçer’ . Likewise, (4) entails only the strong possibility ‘Murat büyük bir olasılıkla hastadır’.
This is a linguistic puzzle that leads us to question the semantic source of modality that permits or forbids the modal forms to express both kinds of modality meanings. From a larger theoretical point of view, one should also ask how modal meanings evolved in human languages. The purpose of this study is twofold: 1. To describe the semantic and pragmatic sources that permit and sometimes forbid the deontic shift in terms of agency and the event structure, and 2. To describe the evolution of deontic shift in Old Anatolian Turkish with a special focus on the lexicalized form of deontic modality ‘gerek’ and the morpheme–mAlI.

In the first section of my presentation I will try to give a brief definition of modality and focus on semantic and pragmatic conditions that lead indeterminacy in Turkish.

Section 2 will be devoted to the discussion of evolution of markers of obligation (gerek, lazım, -mAlI) and the deontic shift to epistemic meaning. I will base my discussion on my observations from Orhon scripts from 8th century , Divan-I Lugat-İt Türk by Kasgarli Mahmut from 12th century, and several narrative texts written in 13th, 14th and 15th centuries.

References
Bybee, J., R. Perkins, W. Paglica (1994). The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in languages of the world. University of Chicago Press, Chicago and London.
Kratzer, A. (1991). Modality. In: Semantics: An international handbook of contemporary research. (A. von Stechow and D. Wunderlich, eds), pp. 639-650. De Gruyter, Berlin.
Palmer, F. (1986). Mood and modality. Cambridge University Press, Cambridge.
Papafragou, A. (2000). Modality: Issues in the semantics-pragmatics interface. Elsevier, Amsterdam.
Traugott,E. (1991). Subjectification in grammaticalization. In: Subjectivity and subjectivization: Linguistic perspectives (D. stein and S. Wright, eds). Pp. 31-54. Cambridge University Press, Cambridge