RSS

ADÇ/ALC Semineri (16 Kasım 2007)

13 Kasım 2007 Salı

ADÇ'nin bu haftaki toplantısında Ankara Üniversitesi'nden Dilek Fidan, Ezgide Duygudurum Görünümleri başlığını taşıyan bir sunu yapacak. Tüm ilgilenenleri bekliyoruz...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.

Konuşma Özeti:

16 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Ezgide Duygudurum Görünümleri

Dilek Fidan (Ankara Üniversitesi)


Sözel iletişimde, söylem katılımcılarının duygudurumlarının konuşucu tarafından sezdirilmesi ya da dinleyici tarafından çıkarımlanması, sözdizimsel düzenlemelerle birlikte mutlu ol-, kızgın ol-, endişeli ol- gibi eylemlerin kullanılmasıyla gerçekleşebilirken; bu tür kullanımlar olmaksızın -ya da bu kullanımlara ek olarak- söz konusu duygudurumlar, ezginin dört temel bileşeninden biri olan ses rengi sayesinde sezdirilebilmektedir.

Bu konuşmada, ezgi-duygudurum ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalarda izlenen yöntem ve teknikler, incelenen akustik örüntüler ve söz konusu çalışmaların alanyazına katkıları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgilendirmenin ardından depresyon ve anksiyete düzeylerinin düşük ve yüksek olduğu dönemlerde, AÖB (âdet öncesi belirtiler/ PMS: premenstrual syndrom) tanısı alan kadınlardan ve kontrol grubunu oluşturan kadın deneklerden ses kayıtlarının alınmasıyla oluşturulan veri tabanı tanıtılacak ve bu veri tabanındaki akustik incelemeler sonucunda, perde yüksekliği (pitch), şiddet (intensity) örüntüleri ve spektrum görüntülerinden elde edilen veriler hakkında bilgi verilecektir.Hiç yorum yok: