RSS

ADÇ/ALC Semineri (30 Kasım 2007)

26 Kasım 2007 Pazartesi

Bu hafta Nalan Büyükkantarcıoğlu'nun Türkiye'de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler başlıklı konuşmasıyla ADÇ'de kendi içimize dönüp dilbilim eğitiminin sorunlarını tartışacağız. Bu nedenle, öğrenci arkadaşlarımızın katılımının daha yüksek olmasını umuyoruz...

Toplantıda görüşmek üzere...Konuşma Özeti:

30 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Öğrenme Merkezi, Çalıştay Salonu (Kütüphane Binası, Giriş kat)
Türkiye'de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler

Nalan Büyükkantarcıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)


Ulusal konferans, sempozyum, vb. etkinliklerde dilbilimsel çalışmaların sözlü paylaşımı gerçekleşmekte ise de, Türk dilbilimcileri ve dilbilim öğrencileri açısından alan eğitimine yönelik ülkemizde gözlenen sorunlar ya da hangi konuların alan-içi sorun oluşturduğuna ilişkin görüşler ayrıntılı olarak tartışılmamıştır. Dilbilim eğitiminin yanı sıra, dil çalışmaları ile ilgili diğer pek çok sorunun da ülkemizde dilbilim alanının verimi, gelişmesi, tanınması ve katkıları açısından ele alınması yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda, dilbilimcilerin buluştuğu Ankara Dilbilim Çevresi gibi bir oluşumun ülkemizde dilbilimin ileriye yönelik genel stratejik hedeflerini belirlemede ve bu hedefleri gerçekleştirmede rol oynaması düşünülebilir. Konuşmanın amacı, yukarıda belirtilenler doğrultusunda gözlemlerimi ve düşündüklerimi dile getirmek; katılımcıların görüşleri ve önerileri ile katkıda bulunacakları bir tartışma ortamı sağlamaktır.Hiç yorum yok: