RSS

ADÇ/ALC Semineri (2 Kasım 2007)

31 Ekim 2007 Çarşamba

Ankara Dilbilim Çevresi'nin 2 Kasım 2007 Cuma günkü semineri Cem Bozşahin tarafından verilecek. Psikoloji ve Dilbilimde Berimselcilik başlığını taşıyan konuşma, 16:40'ta Ankara Üniversitesi DTCF Ana Bina 2. katta bulunan Muzaffer Göker toplanti salonunda (242 no'lu oda) olacak. Herkesi bekliyoruz...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

2 Kasım 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Psikoloji ve Dilbilimde Berimselcilik

Cem Bozşahin (ODTÜ)


Berimselcilik (ing. computationalism) dilbilimde ve psikolojide 1950'lerden beri etkili olan bir akımdır. Bu konuşmada bu yaklaşımın psikoloji ve dilbilimde hipotez kurmakta nasıl bir etkisi olduğu tartışılacaktır. Genel kanının aksine bu yaklaşım kullanımcı (ing. instrumentalist) değildir, farklı bir bilimsel hipotezleme önermektedir.

Genel bir tanıtımdan sonra, ODTÜ'de yaptığımız bir çalışmayı detaylı
örneklendirerek bilişçilik (ing. cognitivism) ve berimselcilik farkını vurgulamağa çalışacağım. Coltekin ve Bayer'le ortak çalışmamızda, sözcük ediniminin bilişsel aşamalı öğrenilmesi hipoteziyle, süreklilik gösteren bir problemin ilk aşamaları olması hipotezini değerlendirdik. İlk sonuçlarımız, sözcüklerin, dilbiligisi ediniminden farklı bir şekilde edinilmediğini, erken öğrenilmelerinin iki önemli nedeninin de sözcüklerin nispeten daha kısa ve daha az belirsizlik içeren ifadeler olmasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.


ADÇ/ALC Semineri (19 Ekim 2007)

15 Ekim 2007 Pazartesi

Ankara Dilbilim Çevresi'nin bu dönemki toplantıları 19 Ekim'de İclâl Ergenç'in konuşmasıyla başlıyor. Bürünsel ve Sözcüksel Anlam başlığını taşıyan konuşma, 16:40'ta Ankara Üniversitesi DTCF Ana Bina 2. katta bulunan Muzaffer Göker toplanti salonunda (242 no'lu oda) olacak. Herkesi bekliyoruz...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

19 Ekim 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Bürünsel ve Sözcüksel Anlam

İclâl Ergenç (Ankara Üniversitesi)


Çocuklarda normal dil gelişimi sürecine bakıldığında, doğumla birlikte ses dizgesinin edinimiyle başlayan sürece diğer bileşenlerin de (biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel) eklenmesiyle edinim sürecinin ortalama olarak 5-6 yaşlarına kadar devam ettiği alanyazında bildirilmektedir (James 1990/ Korkmaz 2005/ Topbaş(ed.) 2005). Ancak tümce anlamıyla konuşucunun niyetlerini işaretleyen iletişimsel anlam arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu, söz alma ve söz verme, bağlama uygun sözce üretme ve üretilenleri anlamlandırma gibi süreçlerin işletilmesini kapsayan kullanımbilimsel bileşen ise edinimi en son tamamlanan bileşendir. Normal gelişim gösteren çocuklarda bu süreç 14-15 yaşlarına kadar devam etmektedir. Bürünsel sezdirimlerin çıkarımlanmasındaki başarı, kullanımbilimsel bileşenin edinimiyle doğru orantılıdır. Kullanımbilimsel bozukluklarda metin alıcısının, duyduğu ya da okuduğu metni anlamlandırırken vericinin inançlarını, isteklerini ve niyetlerini anlayıp algılama becerisinde sorunlar oluşabilmektedir. Söz konusu beceriler, Zihin Kuramı (theory of mind) içinde ele alınmaktadır.Ankara Dilbilim Çevresi 2007 Güz Programı

2 Ekim 2007 Salı

Ankara Dilbilim Çevresi'nin bu dönemki programının ilk bölümü aşağıda verilmektedir. Konuşmalar Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu'nda saat 16:40'ta yapılacaktır.

_________________________________________________
ADÇ Programı (2007 Güz)

(19 Ekim 2007) İclâl Ergenç (Ankara Üniversitesi)
Bürünsel ve Sözcüksel Anlam

(2 Kasım 2007) Cem Bozşahin (ODTÜ)
Computationalism in Psychology and Linguistics
(Dilbilim ve Psikolojide Berimcilik Akımı)

(9 Kasım 2007) Zeynep Erk Emeksiz (Anadolu Üniversitesi)
Deontic Modality and Semantic Roles in Turkish
(Türkçede Yükümlülük Kipi ve Anlamsal Roller)

(16 Kasım 2007) Dilek Fidan (Ankara Üniversitesi)
Ezgide Duygudurum Görünümleri


_________________________________________________


Programın devamı daha sonra yine bu sayfada duyurulacaktır.

Toplantılarda buluşmak dileğiyle...