RSS

ADÇ/ALC Semineri, 14 Aralık 2007

10 Aralık 2007 Pazartesi

ADÇ toplantılarında yılın son konuşmacısı Ankara Üniversitesi'nden Aysun Kunduracı. 14 Aralık Cuma günü yapılacak ve her zaman olduğu gibi 16:40'ta başlayacak olan konuşma, Denetleme, Durum, Uyum ve Adeylem başlığını taşıyor.

Toplantıda görüşmek üzere...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

14 Aralık 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat, 242 no'lu oda)Denetleme, Durum, Uyum ve Adeylem

Aysun Kunduracı (Ankara Üniversitesi)


Bu sunuda denetlemenin sınırları, denetleme eylemleri, eylemlerin tümleçleri ve ne gibi yapılar sergiledikleri üzerinde durulacak, denetlemenin farklı durum sistemine sahip dillerdeki yapılanışı örneklenecektir. Amaç, denetlemede evrensel özelliklerin olup olmadığını sorgulamak ve değişkenlerin sebeplerini tartışmak; denetleme eyleminin tümleci, durum belirleyicileri ve adeylemlerin etkileşimini ortaya koymaktır.


3 Aralık 2007 Pazartesi

ADÇ'nin bu haftaki semineri Bilimsel Metinlerde Savlama Yapısı: Neden/Etki Örüntülemelerinin Üstsöylemsel Sunumları başlığını taşıyor. Leylâ Uzun tarafından yapılacak konuşma, her zaman olduğu gibi 16:40'ta başlayacak.

Toplantıda görüşmek üzere...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

7 Aralık 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat, 242 no'lu oda)Bilimsel Metinlerde Savlama Yapısı: Neden/Etki Örüntülemelerinin
Üstsöylemsel Sunumları

Leylâ Uzun (Ankara Üniversitesi)


Bu sunuda, nedenel tutarlılık ilişkilerinin üstmetinsel sunumları ele alınarak nedensel üstmetni kuran düzenlemelerin Türkçe yazılan sosyal bilimler metinlerindeki görünümleri ve dağılımları üzerine gözlemlere yer verilecektir.

Çalışmanın temel amacı, araştırmanın örnekleminde yer alan metinlerde nedensel tutarlılık ilişkilerinin sunumunda hangi düzenlemelere başvurulduğunu betimlemek, tercih edilen düzenleme biçimlerinin Türkçe yazılan sosyal bilimler metinleri için bir eğilim sunup sunmadığını tartışmak ve bu düzenlemelerin örnek metinlerde nedensel üstmetnin yapılanışını nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymaktır.


Kaynaklar
Crompton, P. (1997). Hedging in academic writing: some theoretical problems. English for Specific Purpose, 16(4), 271-281.
Hyland, K. (1994). Hedging in academic writing and EAP textbooks. English for Specific Purpose, 13(3), 239-256.
Hyland, K. (1998). Boosting, hedging and negotiation of academic knowledge. Text, 18(3), 349-382.
Swales, J. (1990). Genre Analysis.Cambridge: Cambridge University Pres.
Vande Kopple, W. J. (1985). Some exploratory discourse on metadiscourse. College Composition and Communication, 36, 82-93.