RSS

ADÇ/ALC Semineri (19 Ekim 2007)

15 Ekim 2007 Pazartesi

Ankara Dilbilim Çevresi'nin bu dönemki toplantıları 19 Ekim'de İclâl Ergenç'in konuşmasıyla başlıyor. Bürünsel ve Sözcüksel Anlam başlığını taşıyan konuşma, 16:40'ta Ankara Üniversitesi DTCF Ana Bina 2. katta bulunan Muzaffer Göker toplanti salonunda (242 no'lu oda) olacak. Herkesi bekliyoruz...

Konuşma afişini buradan indirebilirsiniz.


Konuşma Özeti:

19 Ekim 2007, 16:40
A.Ü.DTCF Muzaffer Göker Salonu (Ana Bina 2. kat - 242 no'lu oda)Bürünsel ve Sözcüksel Anlam

İclâl Ergenç (Ankara Üniversitesi)


Çocuklarda normal dil gelişimi sürecine bakıldığında, doğumla birlikte ses dizgesinin edinimiyle başlayan sürece diğer bileşenlerin de (biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel) eklenmesiyle edinim sürecinin ortalama olarak 5-6 yaşlarına kadar devam ettiği alanyazında bildirilmektedir (James 1990/ Korkmaz 2005/ Topbaş(ed.) 2005). Ancak tümce anlamıyla konuşucunun niyetlerini işaretleyen iletişimsel anlam arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu, söz alma ve söz verme, bağlama uygun sözce üretme ve üretilenleri anlamlandırma gibi süreçlerin işletilmesini kapsayan kullanımbilimsel bileşen ise edinimi en son tamamlanan bileşendir. Normal gelişim gösteren çocuklarda bu süreç 14-15 yaşlarına kadar devam etmektedir. Bürünsel sezdirimlerin çıkarımlanmasındaki başarı, kullanımbilimsel bileşenin edinimiyle doğru orantılıdır. Kullanımbilimsel bozukluklarda metin alıcısının, duyduğu ya da okuduğu metni anlamlandırırken vericinin inançlarını, isteklerini ve niyetlerini anlayıp algılama becerisinde sorunlar oluşabilmektedir. Söz konusu beceriler, Zihin Kuramı (theory of mind) içinde ele alınmaktadır.Hiç yorum yok: