RSS

Ankara Dilbilim Çevresi - Tanıtım

10 Ağustos 2007 Cuma

Ankara Dilbilim Çevresi - ADÇ
Ankara Linguistic Circle - ALC

Ankara Dilbilim Çevresi, Ankara'lı dilbilimcilerin dilbilimin çeşitli alanlarında yürütmekte oldukları çalışmaları birbirleriyle özgürce paylaşmak ve ortak bir tartışma platformu yaratmak amacıyla 2006 yılının Eylül ayında kuruldu. Akademik tartışma ortamının, ne yazık ki, büyük oranda iki yılda bir yapılan Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (International Conference on Turkish Linguistics) ve yılda bir yapılan Ulusal Dilbilim Kurultayı ile sınırlığı olduğu Türk dilbilim camiasında, ADÇ yeni bir akademik işbirliği çerçevesi sunmak amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, ADÇ'nin kapsama alanı kuşkusuz Ankara ile sınırlı değil. Türkiye'nin diğer bölgeleri ya da yurtdışındaki Türk ve yabancı dilbilimcilerin de ADÇ'ye katkıları bekleniyor...

ADÇ'nin temel etkinlik programı, şimdilik, dilbilimin hemen her alanından araştırmacıların çalışmalarını özgürce sunduğu ve bunların serbestçe tartışıldığı konuşmalardan oluşuyor. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilli bir topluluk olan ADÇ'de, sunulacak çalışmaların konusu, kapsamı, içeriği ve incelenen dil (Türkçe ya da başka bir dil) açısından herhangi bir sınırlama uygulanmıyor. Sunular, bitmiş ya da sürmekte olan araştırmaları içerebiliyor ve ayrıca, ADÇ çerçevesinde, yalnızca alanında uzman dilbilimcilerin değil, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına da yer veriliyor.

Kuruluş tarihi olan Eylül 2006'dan Temmuz 2007'ye kadar gerçekleştirilen ADÇ toplantıları, Cem Bozşahin'in düzenleyiciliğinde ODTÜ'de yapıldı. Bu dönemde yapılan konuşmaların programı şöyleydi:

___________________________________________________
ADÇ Programı (2006-2007)

(29/9/2006) Alan Libert (University of Newcastle, Australia)
Non-adjacent Adpositions

(13/10/2006) Annette Hohenberger ve Çagdaş Tülek (ODTÜ)
On the processing of vowel harmony and stress in Turkish: a developmental perspective

(3/11/2006) Canan İpek (Hacettepe üniversitesi & ODTÜ)
Resultatives

(1/12/2006) Ceyhan Temürcü (ODTÜ & University of Antwerp)
On the connections between temporality and evidentiality

(15/12/2006) Umut Özge (ODTÜ)
On Turkish Intonation

(9/3/2007) Cem Bozşahin (ODTÜ)
Type Dependence of Language

(16/3/2007) Çiler Hatipoğlu (ODTÜ)
Electronic Language, Culture, (Im)Politeness and, National and Professional Identities

(23/3/2007) Annette Hohenberger ve Okan Kubus (ODTÜ)
The effect of phonological similarity and irrelevant visual input on Working Memory in Turkish Sign Language (TID)

(30/3/2007) Özgür Aydın (Ankara Üniversitesi)
Türkçe eklenti tümceciklerinin özne durumunun yetkilendirilmesinde işleyicilerin rolü
(The role of operators on licensing subject case in the Turkish adjunct clauses)

(6/4/2007) Deniz Zeyrek and Çiler Hatipoğlu (ODTÜ)
Acoustic Analysis of the Turkish /r/

(13/4/2007) Selçuk İşsever (Ankara Üniversitesi)
Türkçede Tümce-başı Çalkalamaya Yönelik Birleşik Bir Açıklamaya Doğru: bir özellik çözümlemesi
(Towards a Unified Account of Clause-initial Scrambling in Turkish: a feature analysis)

(8/6/2007) Ümit Deniz Turan (Anadolu Üniversitesi)
Turkish Participles
___________________________________________________


2007 Eylül ayından 2008 Ocak ayına kadar ise, evsahipliğini Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü üstlenecektir. Gerçekleştirilecek toplantı programı ve diğer duyuruları bu blog sayfalarından ve/veya ADÇ'nin tartışma listesine üye olarak izleyebilirsiniz.
Hiç yorum yok: